Analiza Refundacyjnej Praktyki Decyzyjnej (PREDECIZER) – wrzesień 2017

 
Najnowsze wyniki cyklicznej Analizy Refundacyjnej Praktyki Decyzyjnej AOTMiT oraz Ministra Zdrowia.

Wyniki uwzględniają obwieszczenie Ministra Zdrowia z 28 sierpnia 2017 r., obowiązujące od 1 września 2017 r.

W Pełnej wersji prezentacji, udostępnionej na dole strony (do pobrania) zamieszczamy również metodologię przeprowadzania analiz PREDECIZER.

Poniższe slajdy przedstawiają praktykę decyzyjną z ostatnich 12 miesięcy liczone od najnowszego obwieszczenia w porównaniu do 12 miesięcy liczonych od poprzedniego obwieszczenia. Dzięki temu pokazujemy jak zmienia się w czasie charakter decyzji refundacyjnych Ministra Zdrowia oraz stanowiska i rekomendacje AOTMiT. W porównaniu do poprzedniego okresu rocznego (do końca czerwca 2017) okres do końca sierpnia 2017 odznacza się niewielkim wzrostem odsetka pozytywnych stanowisk Rady Przejrzystości (o 2%) oraz spadkiem zarówno odsetka pozytywnych rekomendacji Prezesa AOTMiT jak i odsetka decyzji podjętych przez MZ (odpowiednio o 4% oraz o 5%):

Pełna prezentacja jest dostępna pod poniższym linkiem:

Predecizer Wrzesień 2017

W razie pytań prosimy o kontakt z działem rozwoju: development(at)inar.pl

Analiza Refundacyjnej Praktyki Decyzyjnej (PREDECIZER) – wrzesień 2017