Krakowskie Sympozjum HTA 2019 – Market Access

Zaproszenie na VII Krakowskie Sympozjum HTA 2019

VII KRakowskie Sympozjum HTA 2019

Z wielką przyjemnością zapraszamy na VII Krakowskie Sympozjum HTA 2019, które obędzie się 3-4 czerwca 2019.

Tematyka konferencji będzie skierowana do wszystkich osób zainteresowanych organizacją systemu ochrony zdrowia, refundacją oraz Oceną Technologii Medycznych.

Sympozjum odbędzie się, tak jak w poprzednich latach, w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie. Poza częścią merytoryczną, przewidzieliśmy również uroczystą kolację z ekspertami (3 czerwca, godz. 19:00).

ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA TEMATÓW WYSTĄPIEŃ ORAZ PROPOZYCJI PRELEGENTÓW


Sympozjum HTA 2019 nie jest sponsorowane przez żadną firmę zewnętrzną oraz nie jest kierowane do przedstawicieli mediów.


Dla zaproszonych przez Organizatora przedstawicieli Instytucji Publicznych obecność na 2 dniach konferencji jest bezpłatna.


Wszelkie koszty uczestnictwa związane z udziałem w wydarzeniu Uczestników nie będących przedstawicielami Instytucji Publicznych związane są wyłącznie z kosztami poniesionymi przez Organizatora z racji organizacji wydarzenia.


KOSZTY UCZESTNICTWA:

Koszt uczestnictwa w 2 dniach sympozjum + kolacji eksperckiej 1 dnia sympozjum: 2 500 zł netto/osoba
Koszt uczestnictwa w 1 dniu sympozjum + kolacji eksperckiej: 2 000 zł netto/osoba
Koszt uczestnictwa w 2 dniu sympozjum: 1 500 zł netto/osoba

Przy płatności/rejestracji do 30.04.2019, obowiązuje rabat w wysokości 10%.

Z wyrazami szacunku,

PROPOZYCJE TEMATÓW

REJESTRACJA

 

Poprzednia edycja: