VII Krakowskie Sympozjum HTA – Zgłoszenie propozycji tematów

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROPOZYCJI TEMATÓW/PRELEGENTÓW: