Podsumowanie 2022

21-22 czerwca 2022 r. odbyło się VIII Krakowskie Sympozjum HTA 2022. Bardzo dziękujemy zarówno wszystkim uczestnikom sympozjum jak i osobom zainteresowanym wydarzeniem. Podczas Krakowskiego Sympozjum HTA 2022 poruszono wiele istotnych aspektów dotyczących zmian systemowych w zakresie ochrony zdrowia w Polsce jak również dotyczących wyrobów medycznych.

VIII Edycja Sympozjum była kolejną okazją do podjęcia dyskusji na najbardziej aktualne tematy poruszane w sektorze Ochrony Zdrowia w Polsce. Podczas spotkania podjeliśmy dyskusję dot. zmian oraz wyzwań stojących przed systemem opieki zdrowotnej w Polsce i poruszyliśmy m.in. tematy związane z refundacją leków w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej, funkcjonowaniem Funduszu Medycznego, transparentnością procesów refundacyjnych a także HTA w wyrobach medycznych.


Wspólnie z partnerami z grupy Certara, uczestnikami oraz Sponsorami włączyliśmy się w pomoc poszkodowanym w trwającym konflikcie i tym samym VIII edycja Sympozjum miała charakter wydarzenia charytatywnego.

Dziekujemy za Państwa obecność oraz zaangażowanie!

Sponsorzy:

Podczas tegorocznej edycji sympozjum, udało nam się zebrać

38 000 ZŁ

Całość kwoty została przekazana na konto Polskiej Akcji Humanitarnej.

Dziękujemy Sponsorom oraz uczestnikom dzięki którym udało nam się osiągnąć ten szczytny cel!


ZAKRES TEMATYCZNY

DZIEŃ I

 • Polityka przejrzystości
 • Europejska regulacja HTA
 • Projektowane zmiany w Ustawie refundacyjnej – zarys najważniejszych propozycji zmian
 • Czy wszystko musi być zaczernione? Czy można poprawiać przejrzystość w publicznym dostępie do informacji o rekomendacjach
 • AOTMiT dotyczących refundacji leków? Analiza pewnej zmiany dokonanej w przeszłości
 • Choroby rzadkie, ultrarzadkie oraz leki innowacyjne – czy Fundusz Medyczny zacznie działać?
 • Physiologically Based Pharmacokinetic (PBPK) Modelling
 • Data Integrity. Detecting a fake in Clinical Trials
 • Model-Based Meta-Analysis (MBMA) of Clinical Outcome Databases: Engagement Strategy Tailored to Achieve Project Goals

DZIEŃ II

 • Dług zdrowotny z perspektywy pacjentów
 • Dług zdrowotny po COVID – czy można było uniknąć?
 • Rola jednostki notyfikowanej w certyfikacji wyrobów medycznych
 • AI / ML w HTA & Value based healthcare
 • Czy digital health jest przeszkodą czy wsparciem w budowaniu dostępu do leczenia farmaceutycznego?

GALERIA