Evidence Based Medicine

Przykładowy program i zakres szkolenia (dobierany indywidualnie do preferencji uczestników):

1.     Wprowadzenie do Evidence Based Medicine (EBM), definicja i rola w ochronie zdrowia.

2.     Formułowanie poprawnego pytania klinicznego (w oparciu o schemat PICOS).

3.     Rodzaje pierwotnych badań klinicznych:

·         Badania eksperymentalne vs badania obserwacyjne;

·         Rejestr badań klinicznych;

·         Wiarygodność wewnętrzna i zewnętrzna.

4.     Randomizowane badanie kliniczne (RCT):

·         Pojęcia z zakresu metodologii oraz analizy badania (randomisation, blinding, drop-out, ITT, PPA, LOCF);

·         Ocena jakości badań RCT.

5.     Miary efektu:

·         Rodzaje punktów końcowych;

·         Parametry Evidecne Based Medicine;

·         Przykłady interpretacji wyników badań klinicznych;

·         Istotność statystyczna a kliniczna.

6.     Metody identyfikacji badań pierwotnych i wtórnych oraz badań nieopublikowanych (wyszukiwanie i selekcja):

·         Konstrukcja strategii wyszukiwania;

·         Bazy informacji medycznych (Pubmed, Embase, Cochrane);

·         Bazy opracowań wtórnych;

·         Czułość a specyficzność strategii.

7.     Rodzaje opracowań wtórnych (przeglądy systematyczne, meta analizy).

8.     Ocena wiarygodności opracowań wtórnych.

9.     Wytyczne AOTM oraz „minimalne wymagania” dotyczące części klinicznej raportu HTA.