Ocena Technologii Medycznych w wyrobach medycznych. 11.01.2017, Warszawa

Szanowni Państwo, Nowelizacja ustawy o refundacji przewiduje zmianę obecnego systemu refundacji wyrobów medycznych poprzez przyjęcie w tym obszarze rozwiązań funkcjonujących w refundacji leków tj. m.in.: tworzenie grup limitowych i refundowanie wyrobów objętych refundacją do wysokości limitu finansowania. Ponadto, projekt zakłada również, że w

czytaj