Market Access Radar: Market Access Database

Bądź na bieżąco z Market Access Radar

Działania w obszarze refundacji, ze względu na silne otoczenie konkurencyjne oraz ograniczenia prawne, wymagają doskonałej wiedzy na temat wszelkich szans i zagrożeń na lokalnym oraz globalnym rynku. Taka wiedza musi się opierać na informacjach z szerokiego zakresu różnorodnych źródeł.

Market Access Database Layout

Aby umożliwić szybki i łatwy dostęp do informacji związanych z Market Access, stworzony został Market Access Radar (MAR). Baza danych zbierająca wyniki codziennego monitorowania źródeł informacji okołorefundacyjnych, starannej selekcji odnalezionych doniesień oraz ich udostępniania w formie personalizowanych raportów lub głebszej analizy w internetowym Repozytorium (marketaccess-radar.com)

Monitorowanych jest ponad 600 źródeł informacji z obszaru istotnego dla Market Access

Market Access

Odbiorcy otrzymują wszystkie te informacje:

  • w spersonalizowanych raportach,
  • online w Repozytorium wszystkich (ponad 71 000 w wersji PL + INT + CEE) rekordów.

Główną zaletą portalu jest możliwość założenia 5 profili użytkownika dostosowanych do jego zainteresowań (np śledzenie nazw handlowych, substnacji, wskazań). Portal posiada również zaawansowaną wyszukiwarkę umożliwiającę przeglądanie wiadomości od 2012 roku. Dzięki temu można szybko prześledzić np. historię danego leku od momentu rejestracji, poprzez rekomendacje refundacyjne w Polsce i na świecie, po decyzję o objęciu refundacją. Ponadto dzięki możliwości personalizowania portalu możliwe jest wyświetlanie wiadomości wyłącznie na wybrany tematów, np. rekomendacje refundacyjne wybranych agencji HTA lub najważniejsze informacje dot. danej technologii medycznej.

MAR łączy w sobie 3 różne wersje geograficzne:

  • MAR International – obejmuje głównie informacje z krajów „Wielkiej Piątki”, Australię, Nową Zelandię, Kanadę i USA. Udostępniane w ramach MAS International informacje dot. m.in rejestracji i bezpieczeństwa leków publikowane m.in. przez: EMA, FDA, HMA, MHRA oraz rekomendacje refundacyjne publikowane przez narodowe agencje.
  • MAR PL – skupia się na informacjach z Polski
  • MAR CEE – wersja w całości anglojęzyczna, tworzona we współpracy z siecią ekspertów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Krajów Bałtyckich oraz regionu CIS

Kraje monitorowane przez MAR

Market Access Database Country coverage