Market Access Sentinel ™

Bądź na bieżąco z Market Access Sentinel

Działania w obszarze refundacji, ze względu na silne otoczenie konkurencyjne oraz ograniczenia prawne, wymagają doskonałej wiedzy na temat wszelkich szans i zagrożeń na lokalnym oraz globalnym rynku. Taka wiedza musi się opierać na informacjach z szerokiego zakresu różnorodnych źródeł.

Market Access Sentinel

Aby umożliwić szybki i łatwy dostęp do informacji związanych z Market Access, stworzony został Market Access SentinelTM (MAS), czyli codzienna usługa polegająca na ciągłym monitorowaniu źródeł informacji okołorefundacyjnych, starannej selekcji odnalezionych doniesień oraz udostępnianiu ich subskrybentom w formie newslettera oraz poprzez Portal MAS (www.MASentinel.com).

KORZYSTAJ Z MARKET ACCESS SENTINEL ZA DARMO PRZEZ 30 DNI

Aby zapoznać się z możliwościami MAS, Instytut Arcana zachęca do skorzystania z BEZPŁATNEJ 30 dniowej subskrypcji, którą można zamówić poniżej. Wersja próbna nie odbiega funkcjonalnością od pełnej, odpłatnej wersji MAS. Podczas korzystania z bezpłatnej wersji możliwe jest również przetestowanie Portalu MAS.

Imię (wymagane)

Nazwisko (wymagane)

Firma

Adres E-mail (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)

PLINTCEE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: imię, nazwisko, frima, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, dla potrzeb związanych z złożeniem zamówienia na bezpłatny trial usługi oraz dostarczenie informacji o usługach z zakresu Market Access. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z informacjami dot. przetwarzania tych danych dostępnymi pod adresem: Polityka Prywatności oraz Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

Więcej informacji odnośnie usługi Market Access Sentinel odnajdą państwo pod wskazanym linkiem

Monitorowanych jest ponad 600 źródeł informacji z obszaru istotnego dla Market Access

Market Access

W ramach subskrypcji odbiorcy otrzymują wszystkie te informacje:

Główną zaletą portalu jest zaawansowana wyszukiwarka umożliwiająca przeglądanie wiadomości od 2009 roku. Dzięki temu można szybko prześledzić np. historię danego leku od momentu rejestracji, poprzez rekomendacje refundacyjne w Polsce i na świecie, po decyzję o objęciu refundacją. Ponadto dzięki możliwości personalizowania portalu możliwe jest wyświetlanie wiadomości wyłącznie na wybrany tematów, np. rekomendacje refundacyjne wybranych agencji HTA lub najważniejsze informacje dot. danej technologii medycznej.

Firma oferuje 3 wersje Market Access Sentinela do wyboru:

  • MAS International – obejmuje głównie informacje z krajów „Wielkiej Piątki”, Australię, Nową Zelandię, Kanadę i USA. Udostępniane w ramach MAS International informacje dot. m.in rejestracji i bezpieczeństwa leków publikowane m.in. przez: EMA, FDA, HMA, MHRA oraz rekomendacje refundacyjne publikowane przez narodowe agencje.
  • MAS PL + International – skupia się na informacjach z Polski oraz jest poszerzona o wersję międzynarodową.
  • MAS CEE + International – wersja MAS w całości anglojęzyczna, tworzona we współpracy z siecią ekspertów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Krajów Bałtyckich oraz regionu CIS, również poszerzona o wersję międzynarodową.