HTA w wyrobach medycznych – rejestracja

Dane Uczestnika:

Tryb rejestracji

UczestnikCzłonek OIGWM POLMEDInstytucja PublicznaDane do faktury:

(nie dotyczy Instytucji Publicznych)

Nazwa Firmy

Adres

Kod pocztowy

Miejscowość

NIP

Akceptuję regulamin konferencji