Projekt programu lekowego

Projekt programu lekowego Instytut Arcana

Instytut Arcana oferuje możliwość przygotowania propozycji projektu opisu programu lekowego.

Projekt opisu programu lekowego przygotowany jest zgodnie z wymogami formalnymi Ministra Zdrowia i zawiera nazwę programu oraz zakres programu:

  • kryteria kwalifikacji/wyłączenia do/z programu, przeciwwskazania do stosowania leku, określenie czasu leczenia w programie;
  • schemat dawkowania leków w programie;
  • badania diagnostyczne wykonywane w ramach programu.

Określenie zakresu świadczenia w projekcie programu lekowego bazuje na danych klinicznych pochodzących z badań klinicznych dla rozważanej interwencji i przygotowane jest we współpracy z ekspertem klinicznym.