Doświadczenie

W ciągu ostatnich 5 lat przygotowaliśmy ponad 250 dossier refundacyjnych, z których wszystkie zostały pozytywnie zwalidowane przez AOTMiT pod kątem metodologicznym.

Przygotowane przez nas raporty HTA w pełni spełniały wymagania narzucane przez AOTMiT i MZ, w szczególności „minimalne wymagania”.

Mamy bogate doświadczenie w wielu obszarach terapeutycznych. W latach 2012-2015 roku rozkład projektów przedstawiał się następująco:

Doświadczenie Instytut Arcana

Przeciętny staż specjalisty w Instytucie Arcana to prawie 6 lat, a cały zespół składa się z prawie 40 osób. Razem mamy ponad 240 lat doświadczenia w realizacji projektów HTA. Wsparcie merytoryczne w najbardziej zaawansowanych projektach gwarantują eksperci posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy w jednostkach naukowych oraz instytucjach państwowych, tj. MZ oraz AOTMiT.

Multidyscyplinarny zespół Instutytu Arcana składa się ze specjalistów z wielu dziedzin, m. in.: farmakoepidemiologii, farmakoekonomiki, medycyny, matematyki, biotechnologii, ekonomii, statystyki, czy zdrowia publicznego.

Dzięki takim zasobom Instytut Arcana oferuje ponadprzeciętny potencjał analityczny, w zdecydowany sposób wyróżniający nas spośród innych firm działających w obszarze HTA. W swoim portfolio posiadamy raporty HTA zarówno dla technologii innowacyjnych, jak i generycznych.

Analitycy Instytutu Arcana mogą się także pochwalić doświadczeniem w pracy w międzynarodowych projektach, które wykonujemy wspólnie z naszymi partnerskimi biurami LASER z USA, UK, Francji, Niemiec i Hiszpanii. Są to zarówno projekty wykonywane dla międzynarodowych koncernów farmaceutycznych, jak i  zagranicznych organizacji publicznych (EFSA). W 2013 roku przygotowaliśmy około 30 takich projektów. W ramach grupy Laser cieszymy się opinią Centre of excellence w wykonywaniu przeglądów systematycznych, specyficznych przeglądów literatury, a także przygotowywania raportów HTA dla warunków nie tylko polskich, ale także innych krajów europejskich.

Do tej pory nasz zespół uczestniczył w licznych międzynarodowych projektach polegających między innymi na:

  • opracowaniu systematycznych (systematic review) bądź niesystematycznych przeglądów literatury (rapid oraz targeted literature review) dla zadanych tematów (ocena skuteczności, bezpieczeństwa, rozpoznanie rynku, przeglądy ekonomiczne, epidemiology reviews, opracowania typu burden of the disease), które wspierają działania Market Access naszych klientów;
  • wsparciu w budowaniu strategii Market Access;
  • desk research;
  • zbudowaniu elektronicznych baz danych wraz z ekstrakcją danych z publikacji;
  • opracowaniu końcowego raportu dla kilku chorób nowotworowych lub dokumentów typu Executive Summary zawierających Key Messages dla wskazanego tematu;
  • uczestnictwie w opracowaniu modeli korporacyjnych.