Feasibility Study

Feasibility Study Instytut Arcana

Feasibility study służy przeprowadzeniu rozpoznania w zakresie głównych założeń raportu HTA w celu identyfikacji kluczowych informacji dotyczących możliwości jego wykonania.

Feasibility study obejmuje:
  • Przegląd aktualnych wytycznych praktyki klinicznej (polskich i zagranicznych) w celu wskazania potencjalnych komparatorów;
  • Przegląd rekomendacji i decyzji refundacyjnych (polskich i zagranicznych) dla ocenianej interwencji;
  • Identyfikacja kluczowych pierwotnych badań klinicznych i ich wyników dla ocenianej interwencji w oparciu o przegląd badań wtórnych lub celowany przegląd literatury;
  • Mapa badań klinicznych;
  • Wstępne sformułowanie pytania klinicznego w schemacie PICOS;
  • Rekomendacje dotyczące założeń analizy efektywności klinicznej ;
  • Przegląd analiz ekonomicznych dla ocenianej interwencji;
  • Wstępne oszacowanie populacji docelowej w oparciu o dane literaturowe.