Struktura Firmy

Instytut Arcana posiada cztery główne departamenty, gdzie analitycy wspólnie pracują nad dostarczaniem rozwiązań i usług najwyższej jakości:

  • Dział Analityczny – opracowuje porównawcze analizy efektywności klinicznej oraz analizy kosztów i opłacalności opcji terapeutycznych: leków i technologii nielekowych.
  • Dział Doradczy – zapewnia wsparcie merytoryczne przed, podczas oraz po procesie refundacyjnym. Przygotowuje m.in: za analizy typu Predecizer oraz newsletter i portal refundacyjny Market Access Sentinel.
  • Dział Rozwoju Metodyki – zapewnia statystyczne wsparcie metodologiczne dla pozostałych działów INAR, jak i zajmuje się prowadzeniem projektów międzynarodowych.
  • Dział Pharmacoviligance – monitoruje literaturę medyczną pod kątem opisu przypadków działań niepożądanych oraz świadczy inne usługi związane z pharmacovigillance.

Działy

Jesteśmy firmą z udokumentowaną i długą tradycją na polskim rynku. W przeciągu 14 lat istnienia udało nam się utworzyć mutlidyscyplinarne zespoły projektowe, składające się ze specjalistów z dziedziny:

 • medycyny,
 • matematyki,
 • biotechnologii,
 • ekonomii,
 • statystyki,
 • zdrowia publicznego

z ogromnym doświadczeniem i pasją dla szerzenia idei Evidence Based Medicine.