Program

Tematyka konferencji była skierowana do wszystkich osób zainteresowanych refundacyjną praktyką decyzyjną oraz Oceną Technologii Medycznych. Podniesione zostały m.in. następujące kwestie:

  • Przesłanki przy podejmowaniu decyzji refundacyjnych (perspektywa MZ)
  • Przewidywalność decyzji refundacyjnych w Polsce
  • Główne powody negatywnych rekomendacji
  • OS vs. PFS w Onkologii
  • Użyteczność obligatoryjnych analiz HTA w podejmowaniu decyzji refundacyjnych
  • Rejestry medyczne (perspektywa Konsultanta Krajowego, MZ)
  • Refundacja wyrobów medycznych
  • Dostępność do procedur/wyrobów medycznych w Polsce (Izba POLMED)
  • Nanotechnologia  obecna pozycja w UE (URPL)

 

Szczegółowy program wydarzenia znajduje się pod poniższym linkiem:

PROGRAM