Badania – RWD

Real-World Data

Usługa polega na przeprowadzeniu badania mającego na celu monitorowanie wybranych aspektów praktyki klinicznej. Nadrzędnym założeniem jest tu pragmatyczne podejście w projektowaniu badania oraz oparcie się na danych występujących w rzeczywistości.

Przykładowym wariantem tej usługi może być kompletne przeprowadzenie retrospektywnego badania ankietowego w celu oszacowania szerokiej efektywności klinicznej technologii medycznych w rzeczywistych warunkach, a opcjonalnie poszerzonymi o zbadanie zależności między punktami końcowymi, czy też weryfikacji potencjalnych czynników ryzyka.

Usługa ta zawiera w szczególności następujące elementy:

  • Szczegółowa analiza celu i zakresu badania;
  • Stworzenie protokołu badania;
  • Stworzenie planu analizy statystycznej;
  • Rekrutacje badaczy/ośrodków;
  • Opracowanie ankiety;
  • Koordynacja procesu pozyskiwania danych przez badaczy;
  • Analiza statystyczna (poszerzona o ewentualne modelowanie adekwatne do przedmiotu badania).