Postery i Publikacje

Postery i Publikacje Instytut Arcana

Postery naukowe, prezentacja danych naukowych oraz prac i artykułów, publikowanych następnie w czasopismach medycznych:

Postery naukowe

– dokument w sposób jasny i przejrzysty prezentujący dane na spotkania i konferencje naukowe. Poster składa się z wstępu, metodologii, wyników, wnikliwej dyskusji oraz wykazu opublikowanych wcześniej kluczowych artykułów. Całość tekstu jest ograniczona do minimum, a schematy graficzne, diagramy i wykresy porządkują analizowane dane, przez co całość jest łatwa i przejrzysta w przekazie.

Prezentacje

– prezentacje danych naukowych przygotowane na specjalne zamówienie.

Instytut Arcana przygotowuje swoje projekty graficzne z wykorzystaniem materiałów wysokiej jakości, co przyczynia się do profesjonalnego wizerunku podczas komunikacji dowodów naukowych. Każdy projekt jest tworzony przez wysokiej klasy specjalistów i w razie potrzeby konsultowany u ekspertów zewnętrznych.

Publikacje

wyników stworzonych przez nas raportów przygotowywane są z należytą precyzją i zgodnie z wytycznymi metodologicznymi poszczególnych czasopism medycznych, gdzie następnie są publikowane.

Zespół Instytutu Arcana przekazuje złożone zagadnienia w sposób kreatywny i przekonujący. Podczas trwania projektu zapewnia elastyczność współpracy, niestandardowe i innowacyjne podejście merytoryczne oraz konsultacje z ekspertami, lingwistami i tłumaczami.