Doradztwo Refundacyjne

Wsparcie działań Market Access

Doradztwo refundacyjne jest istotne na każdym z etapów procesu ubiegania się o finansowanie ze środków publicznych. Dlatego oferujemy pełne wsparcie ścieżki refundacyjnej od jej propozycji, poprzez przygotowanie dossier refundacyjnego, asystę na etapie oceny złożonej dokumentacji przez AOTMiT, wsparcia negocjacji z Komisją Ekonomiczną, a nawet po wydaniu decyzji przez Ministerstwo Zdrowia

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi jak np. Analiza Praktyki Decyzyjnej PREDECIZERTM Instytut Arcana:

  • zapewnia najlepszą możliwą przewidywalność procesu oraz zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania refundacji;
  • wspiera w przygotowaniu wniosków o objęcie refundacją i ustalenie ceny urzędowej pod względem formalnym i merytorycznym;
  • pomaga w optymalizacji cen oraz innych warunków finansowania (np. RSS);
  • formułuje zwięzłe komunikaty uzasadniające wartość i wnioskowany poziom ceny;
  • projektuje strategie negocjacyjne oraz merytoryczne, a także przygotowuje do negocjacji.

Takie kompleksowe podejście gwarantuje zachowanie spójności, zarówno na poziomie procesu decyzyjnego jak i całego systemu refundacji technologii medycznych. Spójne i jednoznaczne działania firmy wzmacniają jej pozycję negocjacyjną, natomiast jednorodność decyzji Ministra Zdrowia w analogicznych przypadkach uwalnia go od ryzyka oskarżenia o stronniczość lub nierówne traktowanie podmiotów.