Modelowanie ekonomiczne jako wsparcie decyzji menadżerskich

Modelowanie Ekonomiczne Instytut Arcana

Instytut Arcana oferuje opracowanie niezależnego modelu ekonomicznego lub adaptację modelu korporacyjnego do warunków polskich w celu wstępnej oceny spodziewanych wyników analizy ekonomicznej.

Biorąc pod uwagę jedno z kryteriów, które MZ uwzględnia w decyzji o refundacji technologii medycznej (Art. 12 punkt 13 Ustawy refundacyjnej), czyli wysokość progu opłacalności, jednym z kluczowych punktów opracowywanych analiz HTA jest uzyskanie wyniku analizy ekonomicznej będącego poniżej wspomnianego progu. Ponieważ wyniki analizy ekonomicznej stanowią również jedną z głównych przesłanek do pozytywnej bądź negatywnej rekomendacji AOTMiT, identyfikacja parametrów, które mają największy wpływ na wynik analizy ekonomicznej oraz budowa optymalnego modelu ekonomicznego popartego wiarygodnymi założeniami ma istotne znaczenie w decyzjach menedżerskich dotyczących danego produktu leczniczego.