Organizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce

Przykładowy program i zakres szkolenia (dobierany indywidualnie do preferencji uczestników):

1.     Zarys systemu ochrony zdrowia w Polsce:

·         Organizacja: MZ, NFZ, JST, Świadczeniodawcy.

2.     Podstawowe akty prawne regulujące funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia.

3.     Ustawa „Koszykowa”, „Refundacyjna” oraz pakiet onkologiczny.

4.     Koszyk świadczeń gwarantowanych, refundacja oraz dostępność do leczenia w Polsce.

5.     Ocena technologii medycznych w Polsce:

·         Elementy;

·         Interesariusze;

·         Zadania AOTM oraz Komisji Ekonomicznej.

6.     Wytyczne HTA i rozporządzenie o minimalnych wymaganiach (zarys).