Kalkulator Menedżerski

Kalkulator Menedżerski Instytut Arcana

Szerokie zastosowanie

Zadaniem kalkulatora menedżerskiego jest oszacowanie wielkości przychodów Zleceniodawcy w zależności od różnych wariantów wnioskowanej populacji lub zakresu wnioskowanego wskazania, a także ceny efektywnej po uwzględnieniu mechanizmu dzielenia ryzyka i wolumenów kwoty refundacji.

Kalkulator menedżerski to elastyczne narzędzie

Kalkulator stanowi elastyczne narzędzie opracowane w programie MS Excel, uwzględniające możliwość testowania danych wprowadzonych przez użytkownika. Poza kalkulacją spodziewanych przychodów firmy, kalkulator estymuje także wielkość budget impact dla płatnika publicznego w zależności od założonych parametrów. Możliwość porównywania między sobą rozpatrywanych wariantów ułatwia podjęcie strategicznych decyzji.

Kalkulator może zostać opracowany jako niezależne narzędzie lub może stanowić kontynuację/ uzupełnienie prac nad np.  feasibility study.