Ekonomia i koszty w systemie ochrony zdrowia

Przykładowy program i zakres szkolenia (dobierany indywidualnie do preferencji uczestników):

1.     Wydatki na ochronę zdrowia.

2.     Źródła finansowania opieki zdrowotnej w Polsce  oraz przepływy finansowe w systemie opieki zdrowotnej.

3.     Składowe budżetu NFZ oraz budżetu państwa w części Zdrowie.

4.     Metody finansowania świadczeń:

·         Jednorodne Grupy Pacjentów oraz rozliczanie świadczeń.

5.     Zasady kontraktowania, rozliczania (świadczeń lekowych i pozostałych świadczeń w programie) oraz monitorowania programów lekowych finansowanych przez NFZ.

6.     Ubezpieczenia zdrowotne: powszechne obowiązkowe ubezpieczenie, suplementarne i substytucyjne dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne.