Krakowskie Sympozjum HTA 2017

Zaproszenie na V Krakowskie Sympozjum HTA 2017

V Krakowskie Sympozjum HTA 2017

Z wielką przyjemnością 29-30 maja 2017 r. zapraszamy na V Krakowskie Sympozjum HTA

W związku trwającymi zmianami systemowymi, na Krakowskim Sympozjum HTA 2017 podejmiemy dyskusję dot. wyzwań stojących przed systemem opieki zdrowotnej w Polsce. Poruszymy najważniejsze tematy związane z projektowanymi zmianami legislacyjnymi, m.in: Refundacyjny Tryb Rozwojowy (RTR), podejście egalitarne do finansowania chorób ultrarzadkich, compassionate use oraz zmiany w finansowaniu wyrobów medycznych. Będziemy również dyskutować o bilansowaniu koszyka świadczeń gwarantowanych oraz spróbujemy podsumować i ocenić wprowadzone niedawno zmiany. Przeanalizujemy także dotychczasową praktykę  Ministra Zdrowia oraz AOTMiT dotyczącą podejścia do finansowania leków stosowanych w chorobach rzadkich.

Drugi dzień sympozjum planujemy w pełni poświęcić zagadnieniom związanym z oceną technologii medycznych (HTA) w branży wyrobów medycznych i planowanym zmianom finansowania oraz konsekwencjom tych zmian dla funkcjonowania szpitali. Skupiając się na sektorze szpitalnym poruszymy również tematykę sieci szpitali oraz nowych wymagań dla przetargów. Biorąc pod uwagę braki w dostępie do wiarygodnych dowodów naukowych dla technologi nielekowych, omówimy wartość Real World Data i rejestrów pacjentów w świetle nowych wymagań.

Tematyka konferencji będzie skierowana do wszystkich osób zainteresowanych organizacją systemu ochrony zdrowia, refundacją oraz Oceną Technologii Medycznych.

Sympozjum odbędzie się, tak jak w poprzednich latach, w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie. Poza częścią merytoryczną, przewidzieliśmy również uroczystą kolację z ekspertami (29 maja, godz. 19:00).


W związku z ogromnym zainteresowaniem I sesją tematyczną, pierwszego dnia sympozjum z przyjemnością informujemy, że uczestnictwo w I sesji jest bezpłatne dla wszystkich zarejestrowanych uczestników. 


Sympozjum nie jest sponsorowane przez żadną firmę zewnętrzną oraz nie jest kierowane do przedstawicieli mediów.


Dla zaproszonych przez Organizatora przedstawicieli Instytucji Publicznych obecność na 2 dniach konferencji jest bezpłatna.


Wszelkie koszty związane z udziałem w wydarzeniu Uczestników nie będących przedstawicielami Instytucji Publicznych związane są wyłącznie z kosztami poniesionymi przez Organizatora z racji organizacji wydarzenia.


Z wyrazami szacunku,

 

REJESTRACJA

PROGRAM

PREZENTACJE

GALERIA