Krakowskie Sympozjum HTA 2013

24 czerwca 2013 odbyło się I Krakowskie Sympozjum HTA/MA o charakterze warsztatów.

Krakowskie Warsztaty HTA 2013

 

Podczas Sympozjum realizowanego w formie warsztatów, poruszono zagadnienia dotyczące najbliższej przyszłości refundacyjnej, związane z resubmisjami umów refundacyjnych, jak i te, które towarzyszą w codziennej pracy menadżerów farmako-ekonomiki oraz MA. W dyskusji przyświecały nam 4 główne pytania:

  • Jak ustalić optymalną cenę zgodnie z  ustawą refundacyjną?
  • Jak spełnić wymogi analityczne i zmieścić się w ograniczonym budżecie MA?
  • Jak być na bieżąco z sytuacją refundacyjną w Polsce i mieć niemal gotowe kwartalne raporty do centrali?
  • Co jeszcze może się zmienić w ustawie refundacyjnej?

Pierwsze spotkanie zrealizowane przez Instytut Arcana, ukazało złożoność problemów stojących przed decydentami, płatnikiem, organizacjami pacjentów oraz firmami, których celem jest zapewnienie jak najlepszego dostępu do nowoczesnych technologii medycznych.

PROGRAM

PREZENTACJE