World Orphan Drug Summit

Na Światowym Szczycie Leków Sierocych poruszono kwestie badań nad lekami sierocymi, aspekty współpracy pomiędzy organami regulacyjnymii HTA, a także perspektywy dalszych działań, mające na celu poprawędostępu do leków sierocych. Celem konferencji było stworzenie okazji dla środowisk eksperckich do omówienia szans

czytaj

ISPOR 16th Annual International Meeting

Jak podaje oficjalna strona ISPOR w konferencji wzięło udział ponad 2700 profesjonalistów z całego świata, a wygłoszone zostało ponad 1150 prezentacji. Instytut Arcana mógł współtworzyć ten dorobek naukowy prezentując następujące dwa postery: Analiza efektywności klinicznej Naltreksonu versus Akamprozat oraz versus

czytaj