Krakowskie Sympozjum HTA 2016

21-22 czerwca 2016  odbyło się IV Krakowskie Sympozjum HTA

Krakowskie Sympozjum HTA 2016

Podczas Sympozjum podjęto dyskusję dot. wyzwań stojących przed systemem opieki zdrowotnej w Polsce.

W trakcie pierwszej sesji skupiono się nad  decyzjami podejmowanymi w obszarze programów lekowych, alokacją zasobów oraz implementacją programów lekowych w praktykę kliniczną. Przedstawiona została min perspektywa Narodowego Funduszu Zdrowia związana z kontraktowaniem, alokacją środków, a także budżetowaniem programów lekowych. Zaprezentowano również proces uzgadniania treści programu lekowego z perspektywy eksperta klinicznego oraz doświadczenia związane z prowadzeniem programu lekowego w praktyce. Padły również propozycje zmian systemowych w odniesieniu do tworzonych programów lekowych.

W kolejnej części wydarzenia, tradycyjnie przedstawiono wyniki analiz dot.praktyki decyzyjnej Ministra Zdrowia oraz AOTMiT w odniesieniu do leków bez refundowanych odpowiedników (analiz PREDECIZER).

Podczas konferencji poruszono także inne gorące tematy, m.in: problemy braków leków, leczenie antyretrowirusowe, Instrumenty Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), a także te związane z ostatnio wprowadzonymi zmianami oraz zapowiadanymi działaniami w projekcie ratunkowego dostępu do technologii medycznych, ustawy 75+ oraz noweli dotyczącej refundacji wyrobów medycznych.

Drugi dzień sympozjum skupił się na technologiach nielekowych oraz Real Word Evidence. Poruszono m.in kwestie związane ze zmianami w finansowaniu wyrobów medycznych, rejestrów medycznych, stosowaniem danych rzeczywistych w praktyce. Pod koniec Sympozjum dyskutowano na temat gromadzenia danych medycznych w świetle postępującej informatyzacji oraz zastanawiano się na możliwymi kierunkami działań w tym zakresie w Polsce oraz nad czasem niezbędnym do pełnej integracji systemów informatycznych.

PROGRAM

GALERIA

PREZENTACJE