Rapid review

Rapid review Instytut Arcana

Rapid Review (RR) czyli skrócona forma raportu HTA

Rapid review (RR) stanowi skróconą formę raportu HTA (przegląd systematyczny), przygotowaną w przyspieszonym trybie. RR jest rozwiązaniem coraz częściej stosowanym przez światowe agencje HTA w praktyce, gdyż pozwala na dokonanie oceny w krótkim czasie.

Przeprowadzenie RR dla obecnych w systemie procedur medycznych polega na wykonaniu przeglądu dostępnych i wiarygodnych opracowań wtórnych. Aby RR stanowił wiarygodne i kompleksowe źródło informacji, jego przeprowadzenie musi przebiegać w oparciu o przejrzystą metodologię, a opracowanie zawierać pełny opis procesu. Spodziewana długość analizy typu RR to 30-50 stron.

Rapid review zalecane jest w przypadku technologii lekowych dostępnych na rynku od dawna, dla których do tej pory nie przedstawiono raportu HTA potwierdzającego ich skuteczność kliniczną (zagrożone usunięciem z wykazu świadczeń gwarantowanych).

Celem analizy jest dostarczenie decydentowi oraz innym pracownikom służby zdrowia w krótkim okresie, wiarygodnych i aktualnych informacji na temat konkretnej technologii medycznej przy zdecydowanie niższych kosztach.

Analizę RR można wykorzystać w dwóch wariantach:
  • jako część raportu HTA (przegląd systematyczny);
  • rapid review może być wykorzystane jako rozszerzona (o pełną systematyczność i agregację danych w ramach meta-analizy) wersja wyszukiwania dowodów klinicznych na potrzeby wspólnej podstawy dowodowo-interpretacyjnej, wykorzystywanej praktycznie w każdym produkcie doradczym Instytutu Arcana (m.in.: analizy potencjału refundacyjnego). Dostępność aktualnej analizy typu rapid review może w istotny sposób obniżyć koszty produktów doradczych z tego samego tematu.