IV Krakowskie Sympozjum HTA – PROGRAM WSTĘPNY

Z wielką przyjemnością przedstawiamy Państwu wstępny program IV Krakowskiego Sympozjum HTA (21-22 czerwca 2016, Kraków). W związku z zainicjowanymi zmianami systemowymi podejmiemy dyskusję dot. wyzwań stojących przed systemem opieki zdrowotnej w Polsce. Poruszymy m.in.: tematy związane z pracami nad zmianami legislacyjnymi, nowelizacją wytycznych

czytaj