Krakowskie Sympozjum HTA 2015

W dniach 23-24 czerwca 2015 r. w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, odbyło się III Krakowskie Sympozjum HTA.

Krakowskie sympozjum HTA 2015

Motywem przewodnim pierwszego dnia Sympozjum były doświadczenia płynące z ponad 3 lat obowiązywania ustawy o refundacji. W czasie spotkania wyraźnie ujawniła się złożoność problemów stojących przed decydentami, wynikająca z woli zapewnienia jak najlepszego dostępu do technologii medycznych w ramach ograniczonego budżetu. Żywą dyskusję wywołały sugestie możliwych usprawnień procedury refundacyjnej, tak by wszystkie biorące udział w procesie organy posiadały narzędzia jak najlepiej dostosowane do ich potrzeb. Pojawiła się również refleksja nad użytecznością analiz HTA w ich obecnym kształcie. W powyższym kontekście rozmawiano także o uprawnionych oczekiwaniach wnioskodawców oraz konieczności właściwej komunikacji uzasadnień decyzji refundacyjnych.

W trakcie wydarzenia poruszono również tematykę nowoczesnych rozwiązań w medycynie, m.in. wykorzystanie nanotechnologii w medycynie oraz związane z tym ryzyko wynikające z braku jej kontroli.

Drugi dzień konferencji poświęcony został innym wyzwaniom stojącym przed systemem ochrony zdrowia. Poranna sesja przybliżyła trudności stojące przed jego informatyzacją i związaną z tym elektroniczną dokumentacją medyczną pacjenta. Problemy te dotyczą nie tylko kwestii technicznych, ale również etycznych i praktycznych wątpliwości związanych z udostępnianiem wrażliwych danych pacjentów. Osobna sesja poświęcona została wyrobom medycznym, których dostęp do finansowania ze środków publicznych jest istotnie ograniczony.

Z bardzo pozytywnym odzewem spotkała się propozycja pogłębionego dialogu w zakresie wdrożenia niektórych z rozwiązań zaprezentowanych podczas konferencji.

PROGRAM

GALERIA

PREZENTACJE