System Opieki Zdrowotnej

Posiadamy wieloletnie doświadczenie oraz szeroką i gruntowną wiedzę o systemie opieki zdrowotnej w Polsce. Wśród pracowników Instytutu są osoby z doświadczeniem pracy w administracji państwowej związanej z opieką zdrowotną (Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Agencja Oceny Technologii Medycznych) na różnych stanowiskach od operacyjnych (analityk, specjalista) do dyrektorskich (dyrektor/zastępca dyrektora departamentu w Ministerstwie Zdrowia, zastępca dyrektora Agencji). Instytut Arcana dysponuje również osobami, które pracowały na stanowiskach menedżerskich w firmach farmaceutycznych, jak również klinicystami w formule wielokrotnej już współpracy przy danym projekcie i stałej współpracy analityczno-doradczej. Dzięki tak różnorodnemu doświadczeniu zespół Instytutu Arcana gwarantuje najwyższej jakości usługi doradcze i analityczne z uwzględnieniem odmiennych perspektyw: firmy farmaceutycznej i decydenta refundacyjnego/płatnika publicznego.

A proposal of classification of public funding restrictions, Wilk NM, Value Health. 2010;13(7):A419-A420. Poster: 

To get the right price – A decision support method to optimize managerial decisions on public funding price to apply for, Wilk N, Kloc K, Value Health. 2011;14(7):A419-A422. Poster: 

AHTAPol Consultative Council vs MoH officials (Rada swoje, urzędnicy swoje), Wilk N, Skóra K, Menedżer Zdrowia no 9/2014.

Outcome of price negotiations on reimbursed medicines, Wilk N, Kloc K, Zięba P, Pharma Poland News. 2012;3(72):4-7.

Adoption of Real World Evidence in decision-making processes on public funding of drugs in Poland, Wilk N, Skrzekowska-Baran I, Wierzbicka N, Tomassy J, Kloc K, Moćko P, Journal of Health Policy Outcomes Research’ (JHPOR) 2015, Issue 2.

Real World Evidence in decision-making processes on Public Funding of drugs i Poland, Wilk N, Wierzbicka N, Skrzekowska-Baran I, Moćko P, Tomassy J, Kloc K, Arcana Institute, Kraków, Poland, Janssen-Cilag Polska, Warszawa, Poland. ISPOR 19th Annual European October 29 – November 2, 2016, Vienna, Austria. Poster: 

Study types and reliability of Real World Evidence compared with experimental evidence used in Polish reimbursement decision-making processes, Wilk N, Wierzbicka N, Skrzekowska-Baran I, Moćko P, Tomassy J, Kloc K, Public Health 2017, 145:51-58.