IX Krakowskie Sympozjum HTA 2023 – Rejestracja

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 15.06.2023 r.

Koszt uczestnictwa:

2 dni: 3 000 zł netto

Wybrane instytucje publiczne: uczestnictwo bezpłatne

Jeżeli są Państwo przedstawicielem instytucji publicznej, prosimy o skorzystanie z linku poniżej


  Dane Uczestnika:

  Dane do faktury:

  Nazwa Firmy

  Adres

  Kod pocztowy

  Miejscowość

  NIP

  Akceptuję regulamin konferencji
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, dla potrzeb związanych z uczestnictwem w IX Krakowskim Sympozjum HTA 2023. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z informacjami dot. przetwarzania tych danych dostępnymi pod adresem: Polityka Prywatności