Nasz Zespół

Klucz do naszego sukcesu to ludzie!
  • Przeciętny staż specjalisty w Instytucie Arcana to prawie 6 lat,
  • praca zespołowa ponad 40 specjalistów z wyższym wykształceniem,
  • razem mamy ponad 240 lat doświadczenia w realizacji projektów HTA.

Nasz zespół to wysoko wykwalifikowani, dynamiczni i ambitni ludzie, stawiający za cel nadrzędny pomoc w osiągnięciu sukcesu w wymagającym otoczeniu, jakim jest sektor Ochrony Zdrowia. Wsparcie merytoryczne w najbardziej zaawansowanych projektach gwarantują eksperci posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy w jednostkach naukowych oraz instytucjach państwowych, tj. MZ oraz AOTM.

Jacek Walczak – Prezes Instytutu Arcana

Pełni również funkcję Head of the Centre of Excellence in Systematic Reviews w Certara Evidence and Access Group Polska. Od 1997 zajmuje się zarządzaniem w ochronie zdrowia, badaniami skuteczności procedur medycznych oraz racjonalizacją systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Jest współautorem polskich wytycznych HTA. Pracował m.in. w Dziale Leków Refundowanych oraz Cen Departamentu Polityki Lekowej Ministerstwa Zdrowia. Był Project Managerem w trzech projektach Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci (2007-2011). Pełnił także funkcje kierownika w Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Autor wielu publikacji, koordynator ponad 200 raportów HTA. Z wykształcenia lekarz medycyny – specjalizacja z chirurgii ortopedycznej.

Sebastian Pająk – Dyrektor Finansowy, Prokurent

Z Instytutem Arcana związany od 2013 roku. W latach 2010 – 2012 Członek Zarządu, dyrektor finansowy w Canesco S.A. W latach 2004-2009 Dyrektor Pionu Corporate Finance w Domu Maklerskim Penetrator S.A. Zaangażowany był w szereg projektów pozyskania finansowania na rynku prywatnym i giełdowym – Polmos Białystok, Intersport, Polrest, K2 Internet, Inteliwise, Cyfrowy Polsat. Wcześniej współtworzył Portal Finansowy Elfin.pl. W latach 1997-2000 pracował jako analityk i project manager w Domu Maklerskim Penetrator S.A. Był współliderem projektu pozyskania inwestora dla Wirtualnej Polski (Intel, Prokom). Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie na Wydziale Zarządzania i Marketingu.

Marta Spadło – Dyrektor Administracyjny, CCO

W Instytucie Arcana odpowiada za właściwe funkcjonowanie firmy i biura. Posiada wieloletnie doświadczenie w administracji i zarządzaniu biurem oraz rozległą wiedzę na temat zarządzania zasobami ludzkimi, księgowości, finansów oraz prawnych aspektów działania firmy.  Współpracuje z wszystkimi działami, wspierając ich pracę oraz mając na celu nieustanny rozwój firmy. Zajmuje się także kontraktami handlowymi, rozliczaniem projektów oraz koordynowaniem bieżących spraw Spółki. Z wykształcenia inżynier, magister ekonomii. Ukończyła studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunku Zarządzanie i Marketing. Tytuł inżyniera zdobyła na Politechnice Krakowskiej.

Izabela Pieniążek – Dyrektor Działu Analitycznego

Od ponad siedmiu lat zajmuje się zarządzaniem zespołem analityków. Stanowi również wsparcie w zarządzaniu zarówno polskimi, jak i międzynarodowymi projektami. Ma ponad 11-letnie doświadczenie w obszarze HTA. Zajmowała się tworzeniem oraz weryfikacją jakości analiz ekonomicznych oraz analiz wpływu na system ochrony zdrowia, jak również modelowaniem farmakoekonomicznym. Prowadzi szkolenia z zakresu HTA/EBM dotyczące przygotowywania analiz ekonomicznych i wpływu na system ochrony zdrowia. Jest współautorem publikacji z obszaru HTA prezentowanych na międzynarodowych konferencjach. Z wykształcenia mgr matematyki stosowanej Politechniki Krakowskiej, ukończyła także studia podyplomowe: Praktyczne prognozowanie i analiza szeregów czasowych (Uniwersytet Ekonomiczny) oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości).