HTA w wyrobach medycznych. Konferencja edukacyjna 11.01.2017, Warszawa

Metody HTA w branży wyrobów medycznych: szansa czy konieczność?

 

hta w wyrobach medycznych

Nowelizacja ustawy o refundacji przewiduje zmianę obecnego systemu refundacji wyrobów medycznych poprzez przyjęcie w tym obszarze rozwiązań funkcjonujących w refundacji leków tj. m.in.: tworzenie grup limitowych i refundowanie wyrobów objętych refundacją do wysokości limitu finansowania. Ponadto, projekt zakłada również, że w przypadku braku refundowanego odpowiednika wyrobu medycznego, jeżeli w uzasadnieniu wniosku zostaną podane argumenty związane z efektem zdrowotnym, dodatkowym efektem zdrowotnym lub kosztem ich uzyskania Minister Zdrowia przekazuje wniosek refundacyjny do Prezesa AOTMiT w celu przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji, stanowiska Rady Przejrzystości oraz rekomendacji Prezesa. W trakcie postępowania refundacyjnego odbywać się będą również negocjacje z Komisją Ekonomiczną dotyczące warunków objęcia refundacją, w trakcie których ustalana jest m.in. urzędowa cena zbytu oraz instrumenty dzielenia ryzyka.

Zgodnie z uzasadnieniem nowelizacji ustawy: z punktu widzenia systemu refundowane powinny być wyłącznie te wyroby, które mają udowodnioną skuteczność i bezpieczeństwo stosowania, a relacja efekt terapeutyczny/koszt terapii jest korzystniejsza w porównaniu z dostępnymi wariantami., zasadność merytorycznego przygotowania jest kluczowa.

Mając na uwadze powyższe, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED oraz Instytut Arcana, wychodząc naprzeciw planowanym reformom systemowym w obrębie refundacji wyrobów medycznych, podejmuje wyzwanie przygotowania branży wyrobów medycznych do nadchodzących zmian i obowiązków.

OIGWM POLMED i Instytut Arcana, z przyjemnością zapraszają Państwa na konferencję pt.:

Metody HTA w branży wyrobów medycznych: szansa czy konieczność?
Strategiczne aspekty nowego systemu podejmowania decyzji refundacyjnych dla wyrobów medycznych

11.01. 2017

Związek Rzemiosła Polskiego  ul. Miodowa 14, Warszawa

Grono ekspertów z wieloletnim doświadczeniem legislacyjnym oraz w Ocenie Technologii Medycznych (HTA) oraz Evidence Based Medicine (EBM), poruszy tematy związane m.in.: ze zmianami prawnymi,  wymaganiami w zakresie HTA oraz nowymi mechanizmami refundacji.

Tematyka konferencji będzie skierowana do wszystkich osób z branży Wyrobów Medycznych zainteresowanych zmianami w finansowaniu oraz edukacją w zakresie HTA i EBM, która jest niezbędna wobec nadchodzących transformacji systemowych.

Podczas konferencji poruszymy zagadnienia dotyczące najbliższej przyszłości refundacyjnej w branży wyrobów medycznych:

  • Health Technology Assessment Co to jest, dlaczego i dla kogo będzie obligatoryjne?
  • HTA a wymagania prawne wyrobów medycznych: refundacja, koszyk świadczeń, AOTMiT,
  • Specyfikacja oceny wyrobów medycznych: czym wyroby różnią się od leków i jakie są tego konsekwencje?
  • Co się dzieje z wnioskiem o uzyskanie refundacji po jego złożeniu?
  • Szanse i ryzyka związane z ubieganiem się o finansowanie ze środków publicznych,
  • Decyzje dot. objęcia refundacją wyrobów medycznych vs. decyzje dot. taryf świadczeń gwarantowanych,
  • Analizy HTA a odpowiedzialność prawna członka zarządu za podjęcie decyzji biznesowej.

Zachęcamy  również do zapoznania się z aktualnym programem konferencji dotyczącej HTA w wyrobach medycznych:

PROGRAM

oraz szczegółami organizacyjnymi:

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

TRYB REJESTRACJI

Uczestnik: 499 zł netto/osoba
Członek OIGWM POLMED: 349 zł netto/osoba
Instytucje Publiczne (decyduje zaproszenie): Bezpłatnie

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY

 

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio:

sympozjum@inar.pl

+48 502 315 778