Krakowskie Sympozjum HTA 2014

W dniach 24-25 czerwca 2014 r. w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, odbyło się II Krakowskie Sympozjum HTA.

Sympozjum 2014

To międzynarodowe spotkanie ukazało złożoność problemów stojących przed decydentami, płatnikiem, organizacjami pacjentów oraz firmami, których celem jest zapewnienie jak najlepszego dostępu do nowoczesnych technologii medycznych.

Podczas Sympozjum przeanalizowano m.in.: stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacje Prezesa AOTM oraz decyzje refundacyjne Ministra Zdrowia. Eksperci z dziedziny polityki lekowej, HTA oraz MA, zaprezentowali najnowsze narzędzia analityczne, ułatwiające zarządzanie strategią dostępu pacjentów do nowoczesnych technologii medycznych.

Prezentowane stanowiska i wypowiedzi uczestników Sympozjum zawierały wiele cennych informacji i niezwykle trafnych spostrzeżeń dotyczących nowych wyzwań i wymagań w obszarze, tak niezwykle ważnym dla zdrowotności obywateli.

PROGRAM

GALERIA

PREZENTACJE