Szkolenia i Warsztaty

Instytut prowadzi specjalistyczne celowane szkolenia oraz warsztaty, których program jest każdorazowo dostosowywany do preferencji uczestników.

Przykładowe tematy szkoleń prowadzonych przez Instytut Arcana:


Do udziału w warsztatach i seminariach w szczególności zachęca sie:

  • Menedżerów odpowiedzialnych za Market Access;
  • Dyrektorów Medycznych;
  • Menedżerów Produktu;
  • Klinicystów oraz pracowników ochrony zdrowia zainteresowanych EBM i HTA.

Szkolenia mogą być zrealizowane w siedzibie firmy z udziałem wyłącznie pracowników danej firmy. Zapewnia to optymalne warunki do swobodnej dyskusji.
W ramach szkoleń i warsztatów INAR oferuje:

  • Wsparcie najwyższej klasy ekspertów;
  • Materiały seminaryjne dla każdego z uczestników w formie drukowanej i elektronicznej;
  • Gwarancje merytoryczne opisane w indywidualnych celowanych ofertach szkoleń oraz warsztatów praktycznych.

REFERENCJE