Nasze usługi

Instytut Arcana oferuje wsparcie na każdym z etapów procesu ubiegania się o refundację

Instytut Arcana (INAR) proponuje profesjonalną pomoc oraz wsparcie w tworzeniu i realizacji strategii Market Access, doradztwo refundacyjne, jak i pełną usługę analityczną, obejmującą przygotowanie kompletnego Dossier Refundacyjnego zgodnie z aktualnymi standardami HTA i EBM.

Nasze usługi

Instytut jest świadomy wyzwań stojących aktualnie przed przemysłem farmaceutycznym i ochroną zdrowia. Dzięki temu firma oferuje usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb, które koncentrują się na długoterminowych strategicznych rozwiązaniach. Przy wykorzystaniu naukowych metod badawczych INAR tworzy innowacyjne narzędzia dla racjonalnego podejmowania decyzji w sektorze Ochrony Zdrowia. Pracownicy Instytutu Arcana są elastyczni, a oferowane przez nich analizy mają charakter uniwersalny. Tworzone są w oparciu o wymogi spełniające zarówno polskie, jak i światowe standardy.