Badanie ankietowe

Badanie ankietowe, źródłem wiarygodnych danych w raporcie HTABadanie Ankietowe Instytut Arcana

Instytut Arcana oferuje przygotowanie oraz przeprowadzenie badania ankietowego, którego celem jest zebranie niezbędnych danych. Badanie ankietowe może mieć za zadanie zebranie danych np. odnośnie aktualnej praktyki klinicznej, danych epidemiologicznych, obecnie stosowanych schematów terapeutycznych czy zebraniu danych kosztowych i zużycia zasobów.

Badanie ankietowe może stanowić źródło wiarygodnych danych odzwierciedlających polską praktykę możliwe do wykorzystania zarówno w ramach raportu HTA, jak też  w innych opracowaniach. Zakres badania uzależniony jest od konkretnych potrzeb, dlatego wspólnie ze Zleceniodawcą ustalany jest rodzaj i liczba ośrodków, a także liczba ekspertów klinicznych niezbędnych do przeprowadzenia badania. Eksperci mogą zostać zaproponowani zarówno przez Zleceniodawcę, lub też wybrani przez Instytut Arcana.

Przed rozpoczęciem badania ankietowego przygotowywany jest protokół badania, w którym zawarte zostają wszystkie związane z nim założenia oraz jego metodologia.