Refundacja i Mechanizmy Ustalania Cen Leków


Szkolenie: Mechanizmy ustalania cen leków. Pricing.

Przykładowy program i zakres szkolenia (dobierany indywidualnie do preferencji uczestników) z Pricing i Refundacji:

Refundacja

1.     Procedury obejmowania technologii medycznych refundacją:

·         Produkty bez refundowanych odpowiedników;

·         Produkty z refundowanymi odpowiednikami.

2.     Wymogi formalne:

·         Ustawa o refundacji;

·         Rozporządzenie o „minimalnych wymaganiach”;

·         Wytyczne HTA.

3.     Przejrzystość procesu obejmowania refundacją.

4.     Analiza refundacyjnej praktyki decyzyjnej – jak zwiększyć szanse na uzyskanie refundacji:

·         Analiza potencjału refundacyjnego;

·         Analiza cenowej praktyki decyzyjnej oraz jej wykorzystanie.

5.     Koszty procesu oceny technologii medycznych.

Pricing

1.     Kwalifikacja produktu do grupy limitowej.

2.     Ustalanie wysokości limitu:

·         dla nowego leku;

·         zmiana podstawy limitu po wejściu pierwszego odpowiednika;

·         szacowanie wpływu zmian limitów i cen na refundację i dopłaty w grupach limitowych.

3.     Ustalanie urzędowej ceny zbytu oraz marży.

4.     Ustalanie poziomu odpłatności pacjenta.

5.     Ustalanie cen w ramach jednej marki.

6.     Mechanizmy dzielenia ryzyka (RSS);

7.     Ustalenie poziomu RSS;

8.     Stosowanie reguł ustawowych w praktyce (analiza konkretnych przypadków).