Walidacja Surogatów

Na czym polega Walidacja Surogatów?

W sytuacji, gdy skuteczność mierzona według istotnego klinicznie punktu końcowego nie jest potwierdzona dostatecznie silnymi dowodami, firma Arcana proponuje szukać rozwiązań opartych na innych, pełniejszych, danych.

Jeśli podejrzewany jest mocny związek przyczynowo skutkowy między klinicznie istotnym punktem (np. przeżyciem całkowitym), a punktem końcowym występującym wcześniej w procesie choroby (np. czasie wolnym od progresji), to wyjściem może być analiza oparta na tym właśnie zastępczym punkcie końcowym (surogacie).

W celu zapewnienia odpowiedniej wiarygodności takiego podejścia, różne aspekty związku między surogatem a klinicznie istotnym punktem końcowym muszą zostać zbadane, a sama analiza składa się z następujących części:

Weryfikacja związku (dla sprecyzowanego wskazania, populacji i klasy metod leczenia o podobnym mechanizmie działania)

  • Wykazanie związku między surogatem a klinicznie istotnym punktem końcowym na podstawie biologicznej perspektywy mechanizmu choroby;
  • Ilościowe oszacowanie związku między surogatem a klinicznie istotnym punktem końcowym w oparciu o model bazujący na wynikach badań klinicznych raportujących obydwa punkty końcowe.

Predykcja efektu na klinicznie istotnym punkcie końcowym (dla konkretnej metody leczenia)

  • Ilościowa transkrypcja efektu na surogacie na prognozowany efekt na klinicznie istotnym punkcie końcowym, wraz z oszacowaniem niepewności związanej z tym podejściem.

Biorąc pod uwagę pośrednie oszacowanie efektu na klinicznie istotnym punkcie końcowym (i związaną z tym niepewność pomiarową) końcowe wnioski zawsze poprzedzamy rozbudowaną analizą wrażliwości m.in. ze względu na:

  • dobór modelu statystycznego;
  • dobór danych do modelu (zawężenie dot. wskazania, populacji, definicji punktów końcowych itp.).

Walidacja Surogatow