ISPOR Poland 2011

W związku z wejściem w życie ustawy refundacyjnej Instytut Arcana bierze aktywny udział w rozwijaniu nowych usług doradczych stanowiących odpowiedź na najważniejsze oczekiwania przemysłu farmaceutycznego: analizy wsparcia decyzyjnego w zakresie ceny, analizy racjonalizacyjnej oraz systemu zarządzania ryzykiem paybacku. Przepisy dotyczące paybacku

czytaj