II Krakowskie Sympozjum HTA 2014

0707W dniach 24-25 czerwca 2014 r. w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, odbyło się doroczne Krakowskie Sympozjum HTA. To międzynarodowe spotkanie ukazało złożoność problemów stojących przed decydentami, płatnikiem, organizacjami pacjentów oraz firmami, których celem jest zapewnienie jak najlepszego dostępu do nowoczesnych

czytaj