Analiza Refundacyjnej Praktyki Decyzyjnej (PREDECIZER) – lipiec 2019

Najnowsze wyniki cyklicznej Analizy Refundacyjnej Praktyki Decyzyjnej AOTMiT oraz Ministra Zdrowia.

Wyniki uwzględniają obwieszczenie Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2019 r., obowiązujące od 1 lipca 2019 r.

W pełnej wersji prezentacji, udostępnionej na dole strony (do pobrania) zamieszczamy również metodologię przeprowadzania analiz PREDECIZER.

Poniższe slajdy przedstawiają praktykę decyzyjną z ostatnich 12 miesięcy liczone od najnowszego obwieszczenia w porównaniu do 12 miesięcy liczonych od poprzedniego obwieszczenia. Dzięki temu pokazujemy jak zmienia się w czasie charakter decyzji refundacyjnych Ministra Zdrowia oraz stanowiska i rekomendacje AOTMiT:

Pełna prezentacja jest dostępna pod poniższym linkiem:

Predecizer lipiec 2019

W razie pytań prosimy o kontakt z działem rozwoju: development(at)inar.pl

Analiza Refundacyjnej Praktyki Decyzyjnej (PREDECIZER) – lipiec 2019