Krakowskie Sympozjum HTA 2013

24 czerwca 2013 odbyło się I Krakowskie Sympozjum HTA/MA o charakterze warsztatów.

Krakowskie Warsztaty HTA 2013

 

Podczas Sympozjum realizowanego w formie warsztatów, poruszono zagadnienia dotyczące najbliższej przyszłości refundacyjnej, związane z resubmisjami umów refundacyjnych, jak i te, które towarzyszą w codziennej pracy menadżerów farmako-ekonomiki oraz MA. W dyskusji przyświecały nam 4 główne pytania:

  • Jak ustalić optymalną cenę zgodnie z  ustawą refundacyjną?
  • Jak spełnić wymogi analityczne i zmieścić się w ograniczonym budżecie MA?
  • Jak być na bieżąco z sytuacją refundacyjną w Polsce i mieć niemal gotowe kwartalne raporty do centrali?
  • Co jeszcze może się zmienić w ustawie refundacyjnej?

Pierwsze spotkanie zrealizowane przez Instytut Arcana, ukazało złożoność problemów stojących przed decydentami, płatnikiem, organizacjami pacjentów oraz firmami, których celem jest zapewnienie jak najlepszego dostępu do nowoczesnych technologii medycznych.