Analiza Refundacyjnej Praktyki Decyzyjnej (PREDECIZER) – listopad 2016

Najnowsze wyniki cyklicznej Analizy Refundacyjnej Praktyki Decyzyjnej AOTMiT oraz Ministra Zdrowia. 

Wyniki uwzględniają obwieszczenie Ministra Zdrowia z 25 października 2016 r., obowiązujące od 1 listopada 2016 r.

W Pełnej wersji prezentacji, udostępnionej na dole strony (do pobrania) zamieszczamy również metodologię przeprowadzania analiz PREDECIZER.

Poniższe slajdy przedstawiają praktykę decyzyjną z ostatnich 12 miesięcy liczone od najnowszego obwieszczenia w porównaniu do 12 miesięcy liczonych od poprzedniego obwieszczenia. Dzięki temu pokazujemy jak zmienia się w czasie charakter decyzji refundacyjnych Ministra Zdrowia oraz stanowiska i rekomendacje AOTMiT.  W porównaniu do poprzedniego okresu rocznego (do końca września 2016) okres do końca października 2016 odznacza się znacznym wzrostem odsetka pozytywnych stanowisk Rady Przejrzystości oraz wzrostem odsetka pozytywnych rekomendacji Prezesa AOTMiT :

Pełna prezentacja jest dostępna pod poniższym linkiem:

Predecizer Listopad 2016

W razie pytań prosimy o kontakt z działem rozwoju: development(at)inar.pl

Analiza Refundacyjnej Praktyki Decyzyjnej (PREDECIZER) – listopad 2016