Analiza Refundacyjnej Praktyki Decyzyjnej (PREDECIZER) – listopad 2021

Najnowsze wyniki cyklicznej Analizy Refundacyjnej Praktyki Decyzyjnej AOTMiT oraz Ministra Zdrowia.

Wyniki uwzględniają obwieszczenie Ministra Zdrowia obowiązujące od 1 listopada 2021 r.

W pełnej wersji prezentacji, udostępnionej na dole strony (do pobrania) zamieszczamy również metodologię przeprowadzania analiz PREDECIZER

Poniższe slajdy przedstawiają praktykę decyzyjną z ostatnich 12 miesięcy liczone od najnowszego obwieszczenia w porównaniu do 12 miesięcy liczonych od poprzedniego obwieszczenia. Dzięki temu pokazujemy jak zmienia się w czasie charakter decyzji refundacyjnych Ministra Zdrowia oraz stanowiska i rekomendacje AOTMiT:

Pełna prezentacja jest dostępna pod poniższym linkiem:

Predecizer listopad 2021

W razie pytań prosimy o kontakt z działem rozwoju: development@inar.pl

Analiza Refundacyjnej Praktyki Decyzyjnej (PREDECIZER) – listopad 2021