Health Challenges Congress (HCC) 2018 – INAR: KOSZTY POŚREDNIE

Health Challenges Congress

III edycja Kongresu Wyzwań Zdrowotnych – Health Challenges Congress (HCC) – 2018

Wystąpienie INAR

8 marca 2018 na Health Challenges Congress (HCC), Instytut Arcana miał przyjemność aktywnie uczestniczyć w sesji „Wpływ stanu zdrowia społeczeństwa na gospodarkę”. Sesja ta odbyła się w ramach jednej z największych w Polsce konferencji skupiającej specjalistów reprezentujących kilkanaście dyscyplin medycznych,  przedstawicieli świata nauki, gospodarki, biznesu, finansów, rynku ubezpieczeniowego, organizacji pozarządowych, polityki, administracji państwowej i samorządowej oraz mediów  – Health Challenges Congress (HCC). Prezentacja którą publikujemy poniżej, wraz z raportem.

Choroba jak na dłoni: Konsekwencje przewlekłego wyprysku rąk dla pacjenta, społeczeństwa i całego systemu ochrony zdrowia,

stanowi próbę odpowiedzi na pytanie postawione przez uczestników sesji: czy potrafimy liczyć koszty pośrednie w ochronie?zdrowia. Zachęcamy zarówno do zapoznania się z naszym wystąpieniem, jak i z pełną wersją raportu.

PREZENTACJA

PODSUMOWANIE RAPORTU

POBIERZ

Health Challenges Congress (HCC) 2018 – INAR: KOSZTY POŚREDNIE