Szkolenia oraz audyt Pharmacogivilance

szkolenia-i-audyt-pharmacovigilance

Instytut prowadzi specjalistyczne celowane Szkolenia oraz audyt Pharmacogivilance, których program jest każdorazowo dostosowywany do preferencji uczestników.

Szkolenia mogą być zrealizowane w siedzibie firmy z udziałem wyłącznie pracowników danej firmy. Zapewnia to optymalne warunki do swobodnej dyskusji.
W ramach szkoleń i warsztatów INAR oferuje:

 • Wsparcie najwyższej klasy ekspertów;
 • Materiały seminaryjne dla każdego z uczestników w formie drukowanej i elektronicznej;
 • Gwarancje merytoryczne opisane w indywidualnych celowanych ofertach szkoleń oraz warsztatów praktycznych.

Przykładowa (każdorazowo staramy się dostosować do wymagań zamawiającego) tematyka szkolenia prowadzonego przez Instytut Arcana:

 1. Pharmacovigilance – obowiązki podmiotu odpowiedzialnego:
  • Pełny opis systemu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii (PSMF)
  • Osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo farmakoterapii – kwalifikacje i zadania
  • Plan zarządzania ryzykiem (RMP), okresowy raport bezpieczeństwa (PSUR)
  • Baza Eudravigilance i obowiązek zgłaszania produktów leczniczych [Article 57(2) of Regulation (EC) No 726/2004]
  • Wytyczne Good PharmacoVigilance Practice (GVP)
 2.  Działania niepożądane:
  • klasyfikacja kliniczna, kodowanie wg słownika MEDDRA
  • przyjmowanie zgłoszeń (zgłoszenia spontaniczne, doniesienia literaturowe, formularz CIOMS)
  • obowiązek zgłaszania wobec instytucji krajowych i europejskich
 3. Pharmacovigilance – zmiany wprowadzone w ostatnich i latach i plany na przyszłość:
  • Eudravigilance change management
  • Central PSUR repository

Prowadzimy również szkolenia wstępne i okresowe pracowników firmy z zakresu bezpieczeństwa farmakoterapii.

Oferujemy przeprowadzanie niezależnych audytów systemu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii (zgodnie z wymaganiami nałożonymi na podmiot odpowiedzialny przez ustawodawcę – Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne Dz.U. 2013 poz. 1245).

Przeprowadzamy przeglądy zarówno całego systemu nadzoru jak i audyty obejmujące wybrane części systemu:

 • PSMF, RMP i inne dokumenty z dossier rejestracyjnego
 • Bieżące przyjmowanie i zgłaszanie działań niepożądanych
 • Monitorowanie literatury medycznej
 • Przegląd procedur

  Wyniki audytu zostają udokumentowane i przesłane w formie raportu. W razie konieczności, zapewniamy pomoc we wdrożeniu działań naprawczych i  audyty uzupełniające.