VII Krakowskie Sympozjum HTA – Rejestracja

ZGŁOSZENIE PRZYJMUJEMY DO 30.05.2019

Dane Uczestnika:

Dane do faktury:

Nazwa Firmy

Adres

Kod pocztowy

Miejscowość

NIP


Akceptuję regulamin konferencji
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, dla potrzeb związanych z uczestnictwem w VII Krakowskim Sympozjum HTA. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z informacjami dot. przetwarzania tych danych dostępnymi pod adresem: Polityka Prywatności